PERSONDATAPOLITIK


GENERELT


1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes PM VVS ApS ("Selskabet", "jeg", "os", "vores", "vi") indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler via Selskabets hjemmeside, www.pmvvs.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Selskabet er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til Selskabet skal ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.


INDSAMLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER


Hvilke personoplysninger indsamler vi og til hvilke formål?


2.1 Når du besøger Hjemmesiden, indsamler vi automatisk oplysninger om dig, fx om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på Hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer med henblik på at optimere konverteringen på Hjemmesiden, forbedre denne og foretage målrettet markedsføring.

2.2 Når du køber et produkt på Hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser.

2.3 Oplysninger om dig, fx navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., udfyldte kommentarer og øvrige oplysninger du har har udfyldt.

Hvad er grundlaget for indsamlingen?


3.1 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.1, er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen af denne samt tilbyde dig relevante tilbud. Vi bruger kun din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, hvis vi har modtaget dit særskilte samtykke hertil.

3.2 Indsamlingen af oplysninger, som nævnt i pkt. 2.1.2, er nødvendig for, at vi kan opfylde vores aftale med dig.

Brug af databehandlere


4.1 Vi anvender eksterne virksomheder til blandt andet at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden, fx bistår vores leverandører os i forbindelse med udførelse af målrettet markedsføring, herunder til retargeting, og forbedring af Hjemmesiden samt til din bedømmelse af vores produkter/ydelser. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlerne må ikke anvende dataene til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse.

4.2 En af disse databehandlere, Google Analytics v/Google Inc, er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopi af certificeringen kan findes her.DINE RETTIGHEDER


5.1 Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger, skal vi som dataansvarlige oplyse dig om dine rettigheder.


Indsigtsretten


5.2.1 Du er til enhver tid berettiget til skriftlig at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om, hvorfra oplysningerne stammer.

5.2.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. For udlevering af flere kopier opkræver vi et gebyr på DKK 50,00. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning sammen med dokumentation for, at du er den pågældende person.

Retten til berigtigelse


5.3.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

5.3.2 Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores kundeklub, har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning


5.4.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke til din tilmelding til vores kundeklub. I det omfang behandling af dine oplysninger er nødvendige, fx for at kunne overholde vores bogføringsmæssige forpligtelser, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring


5.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, fx hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

Retten til dataportabilitet


5.6.1 Du har ret til at få dine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, når vi indsamler dine personoplysninger i forbindelse med:

 • at du afgiver dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.2 og 2.3

Retten til indsigelse

5.7.1 ​Du har til enhver tid ret til, af særlige grunde, at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi indsamler til brug for at forbedre funktioner på Hjemmesiden og opbygningen heraf, jf. pkt. 2.1.1

5.7.2 Du har endvidere til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, som vi behandler med henblik på direkte markedsføring, jf. pkt. 2.1

5.7.3 Hvis du gør indsigelse mod behandlingen, er vi ikke længere berettiget til at behandle dine personoplysninger, medmindre vi kan påvise lovlige grunde til fortsat behandling.

Retten til at tilbagekalde samtykke

5.8.1 Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke til, at vi bruger din IP-adresse til at fastlægge din geografiske placering, jf. pkt. 2.1.1.

Retten til at klage


5.9.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger.SLETNING AF PERSONDATA


6.1 Såfremt du ikke gør brug af vores Hjemmeside i en periode på 1 år, vil vi automatisk slette de oplysninger, som vi har registreret om dig, idet vi dog for at opfylde lovkrav, herunder krav i regnskabslovgivningen (5 år fra udgangen af regnskabsåret) og forbrugerlovgivningen (den 2-årige reklamationsret), kan gemme visse personoplysninger i en længere periode.

6.2 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med, at du har givet dit samtykke til, at vi må sende dig markedsføring pr. e-mail, SMS og post, vil vi slette, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi er berettiget til at fortsætte behandlingen, jf. pkt. 2.

6.3 Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev, vil vi slette, såfremt du retter henvendelse herom. I samtlige nyhedsbreve vil du have mulighed for at respondere og derved at fravælge din tilmelding. Ved framelding sletter vi automatisk de data, vi har indsamlet på dig.  SIKKERHED


  7.1.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

  7.1.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.


  Kontaktoplysninger


  7.2.1 PM VVS ApS er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via Hjemmesiden.

  7.2.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik, kan du kontakte:

  PM VVS ApS
  ​Christen Kolds Alle 1
  ​2770 Kastrup
  ​Tlf. nr.: +45 25 31 97 00
  ​E-mail: kontakt@pmvvs.dk


  ÆNDRINGER I PERSONDATAPOLITIKKEN


  7.3.1 Vi er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i denne Persondatapolitik. Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på Hjemmesiden.

  7.3.2 Såfremt du ikke kan acceptere den ændrede politik, har du ikke mulighed for at fortsætte brugen af Hjemmesiden, og dine personoplysninger kan blive slettet.


  VERSIONER


  Dette er version 1.0 af Selskabets persondatapolitik dateret den 25.12.2022  HVORFOR VÆLGE PM VVS?

  ​Der er mange gode grunde til, hvorfor du bør vælge at kontakte os hvis du skal bruge en VVS'er.
  ​Her kan blandt andet nævnes følgende fordele:

  GODE SAMARBEJDSAFTALER


  Gode samarbejdspartnere og leverandører i branchen giver de bedste løsninger og produkter til dit projekt.

  MEDLEM AF GARANTIORDNING


  Hvis du får udført VVS-arbejde af et medlem af TEKNIQ Arbejdsgiverne, er du dækket af garantiordningen.

  FOKUS PÅ KVALITET


  Hos PM VVS er der fokus på kvalitetsløsninger. Det kan ses og mærkes på arbejdet, jeg leverer til mine kunder.

  SØGER DU EN ERFAREN VVS'ER
  ​MED FORNUFTIGE PRISER?

  Vi løser alle former for VVS-relaterede opgaver. Uanset om opgaven er enkelt eller kompliceret, står vi klar til at udføre arbejdet efter alle kunstens regler. Vi lægger vægt på et grundigt forarbejde, hvor vi sammen med vores kunder, finder frem til den bedste løsning.